Psycho-energetische begeleiding

”Laat je hoofd niet hangen. Zo riskeer je op te geven net twee seconden voor het wonder geschiedt.” – Arabisch spreekwoord

Onze psycho-energetische begeleiding steunt op Integral Presence®. Alle dimensies van ons wezen kunnen zich manifesteren en in beweging worden gezet in een Transformatiecyclus. Er wordt diepgaand gewerkt met onze fysieke, energetische, psychische en spirituele dimensies.

Door de wonden van het leven in een nieuw licht te bekijken gaan we ze transformeren, waarbij we meer innerlijke kracht vrijmaken.

Deze innerlijke vrijheid laat ons toe veel gelukkiger zijn en in alle omstandigheden onze juiste plaats te vinden. We maken ons volledige potentieel vrij die dan ons leven, projecten, en relaties laat ontplooien in liefde, respect en creativiteit.

Deze nieuwe levensadem begint onmiddellijk te bewegen onder de radar van onze gewaarwordingen… en na een tijdje worden we er ons van bewust.