Schenk een sessie

« Men wordt niet verlicht door naar het licht te kijken, maar door zich in de duisternis ervan te storten. Maar dit werk is vaak onaangenaam en daarom niet populair » – Carl Gustav Jung

Het aanbieden van een zorgpauze is een algemeen gewaardeerd geschenk. Als u wilt dat iemand er baat bij heeft, neem dan contact met mij op met uw postadres zodat ik u de voorwaarden en het “Goed voor” kan toesturen.