De Adem van het Leven

Harmoniseer je Levensadem om je Pad te (her)vinden…Heb je de indruk van niet volledig te leven, controle te verliezen over je leven, niet langer in harmonie te zijn met wie je ten diepste bent, of komt de goede verstandhouding met anderen soms in het gedrang? Verlang je naar een meer evenwichtige relatie met jezelf en anderen?

Heb je soms last van onverklaarbare spanningen, pijn, stress, onderdrukte woede,…

Herstel na trauma of ziekte,…

Je staat aan een begin van een keerpunt in je persoonlijk of professioneel leven. Je kan wat helderheid en richting gebruiken bij de vragen die opkomen.

In deze situaties kan een psycho-energetische begeleiding je verder helpen.